Niet van toepassing. De tweemaandsrapportage over mei en juni betreft een informatief stuk.